Βαλλιανάτος: «Στο Λονδίνο ήμουν συνοδός, πληρωνόμουν για να το κάνω. Έχω πάει περίπου με 10.000 άντρες».