Ο άγνωστος που αποπληρώνει χρέη και αφήνει λεφτά στη πόρτα